Bezpečnosť IT a poradenstvo
    Poradenstvo pre manažment
   
   
 


Vitajte na webstránke spoločnosti MITAS, s.r.o.

Veríme, že Vás zaujme ponuka našich profesionálnych poradenských služieb, ktoré Vám prinesú skutočnú hodnotu za prijateľnú cenu!

Prinášame Vám kvalitné a spoľahlivé riešenia, ktoré sú odpoveďou aj na nasledovné otázky:

Zabezpečila Vaša organizácia bezpečnostný projekt a plný súlad so všetkými relevantnými ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov? Aké sankcie hrozia Vám alebo Vašej organizácii v prípade zistenia nesúladu s týmto zákonom? »

Je vo Vašej organizácii vybudovaná bezpečnosť IT v súlade s medzinárodne uznávanými normami a postupmi pre túto oblasť? Viete aké sú silné a slabé stránky bezpečnosti IT vo Vašej organizácii?
Ktoré incidenty narušenia bezpečnosti IT sa už vo Vašej organizácii vyskytli? Prijali ste v reakcii na ne primerané bezpečnostné opatrenia? Je možné, že niektoré závažné slabé stránky alebo incidenty narušenia bezpečnosti IT zostali vo Vašej organizácii (zatiaľ) neodhalené? »


Sú kľúčové servery vo Vašej organizácii nastavené podľa štandardov a najlepších praktík v oblasti bezpečnosti IT? (Všetky naše doterajšie previerky dospeli k závažným zisteniam na každom nami testovanom serveri!) »

informácie poskytované vašimi informačnými systémami vždy dostatočne spoľahlivé, úplné a presné pre Vaše správne rozhodovanie? »

Zaoberá sa Váš interný audit na pravidelnej báze aj rizikami vyplývajúcimi z používania informačných technológií? Má interný audit vo Vašej organizácii dostatočnú kvalifikáciu pre primeranú nezávislú pravidelnú kontrolu bezpečnosti IT, pri súčasnom tempe vývoja v tejto oblasti? »

 

Prečo MITAS, s.r.o.?

prístup prispôsobený typu a hlavným predmetom činnosti Vašej organizácie,

naše profesionálne služby poskytujeme vo vysokej kvalite na úrovni porovnateľnej s najprestížnejšími nadnárodnými spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti bezpečnosti IT, avšak za prijateľnú cenu,

niekoľkoročná prax a bohaté skúsenosti v oblasti bezpečnosti IT, získané pri práci u desiatok klientov, medzi ktorých patria významné výrobné, obchodné, leasingové a finančné spoločnosti, poisťovne a banky,

obohatenie vnímania Vašej organizácie o objektívny, nezávislý externý pohľad a jeho porovnanie s najlepšími spoločnosťami podobného typu, identifikácia silných a slabých stránok Vašej organizácie v oblasti bezpečnosti IT prinášajúca návrh primeraných riešení so skutočnou pridanou hodnotou pre Vás,

Čítajte viac »

© 2003-2013 MITAS, s.r.o.